Gelderland Herdenkt
Gelderland Herdenkt vertelt het verhaal van Gelderland in de negen maanden van september 1944 tot en met mei 1945. De provincie wil met het Gelderse programma een verbinding leggen tussen toen en nu, bruggen slaan tussen verleden, heden en toekomst.

Voor de uitwerking van het plan Gelderland Herdenkt is de provincie opgedeeld in vijf regio’s, waarvan de Achterhoek er een is. De gemeente Doetinchem is de penvoerende gemeente voor de Achterhoek. De provincie verstrekt co-financiering voor de regionale programma’s, op basis van de gemeentelijke bijdrage en bijdragen van derden.

Regionaal programma Achterhoek
Het regioprogramma Achterhoek en grensstreek draait om twee centrale thema’s, te weten:

 1. Samen vieren wij de vrijheid en vrede 75 jaarvrijheid – vieren en versterken.
 2. De bevrijding vanuit de Achterhoek / Sporen en littekens van de vrijheid – burgerperspectief.

Regionale activiteiten
Onder deze thema’s hangen uiteenlopende regionale activiteiten, waar organisaties gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld:

 • educatief programma met krant over ’75 jaar vrijheid’.
 • reizende expositie ‘Kinderen van de vrijheid’ – persoonlijke verhalen van toen worden verbonden met verhalen van nu.
 • reizende expositie ‘Sporen en littekens van de vrijheid’ – burgerperspectief: met verhalen en sporen van de bevrijding.
 • grensoverschrijdende route over de Tweede Wereldoorlog in de kunst en door kunstenaars.

U kunt met uw initiatief gebruik maken van de bovengenoemde activiteiten, die regionaal aangeboden worden. Ook kunt u de lokale en regionale communicatiekanalen voor 75 jaar bevrijding gebruiken voor de promotie van uw activiteit.

Zelf een activiteit organiseren
Wanneer u zelf een activiteit wilt organiseren in het kader van Samen Vrijheid Vieren en hiervoor subsidie wilt aanvragen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de initiatieven:

 • plaats te vinden in de gemeente Aalten;
 • te zijn besproken met de werkgroep 75 jaar bevrijding gemeente Aalten;
 • uitgevoerd te worden in de periode van 29 maart tot 1 juni 2020;
 • te passen binnen de kaders van de subsidieregeling.

Bij het aanvragen van een subsidie moeten organisaties aangeven op welke wijze / of:

 1. wordt bijgedragen aan (een van) de thema’s van de Achterhoek en binnen welk project deze wordt aangevraagd (een beknopte weergave van het initiatief);
 2. het project is gericht op herdenken, beseffen, beleven of vieren met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en/of 75 jaar vrijheid;
 3. er mogelijk sprake is van een relatie tussen de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar vrijheid en actuele onderwerpen;
 4. er sprake is van (grensoverschrijdende) samenwerking en/of afstemming;
 5. het project zich onderscheid ten opzichte van de reguliere herdenkings- en vieringsactiviteiten.

Als laatste wordt gevraagd een kostenbegroting (met dekkingsplan) van het initiatief bij te sluiten.

Subsidie aanvragen via het digitaal loket
Na een positief advies door de werkgroep, kunt u via het subsidieloket van de gemeente Doetinchem een aanvraag voor subsidie indienen. De link hiervoor is: https://www.doetinchem.nl/home/subsidies_46781/

Periode indiening subsidieaanvraag
Het aanvragen van subsidie kan in de maanden juni t/m september 2019. Na deze periode worden de aanvragen/initiatieven verzameld en beoordeeld. In de maand oktober worden de aanvragen beoordeeld en ontvangen de aanvragers hiervan bericht.

Initiatief buiten vastgestelde periode
Indien uw voorgenomen activiteit buiten de genoemde periode valt, vragen wij u contact op te nemen met één van de leden van de werkgroep 75 jaar bevrijding 2020 gemeente Aalten om andere mogelijkheden te bespreken. Wij zijn te bereiken via e-mail: samenvrijheidvieren@aalten.nl of telefonisch via 0543 – 49 33 33.

www.samenvrijheidvieren.nl
www.facebook.com/samenvrijheidvieren

Sluit Menu
X