Gelderland Herdenkt
Gelderland Herdenkt vertelt het verhaal van Gelderland in de negen maanden van september 1944 tot en met mei 1945. De provincie wil met het Gelderse programma een verbinding leggen tussen toen en nu, bruggen slaan tussen verleden, heden en toekomst. Voor de uitwerking van het plan Gelderland Herdenkt is de provincie opgedeeld in vijf regio’s, waarvan de Achterhoek er een is. De gemeente Doetinchem is de penvoerende gemeente voor de Achterhoek. De provincie verstrekt co-financiering voor de regionale programma’s, op basis van de gemeentelijke bijdrage en bijdragen van derden.

Regionaal programma Achterhoek
Het regioprogramma Achterhoek en grensstreek draait om twee centrale thema’s, te weten:

1.    Samen vieren wij de vrijheid en vrede 75 jaarvrijheid – vieren en versterken.
2.    De bevrijding vanuit de Achterhoek / Sporen en littekens van de vrijheid – burgerperspectief.

Regionale activiteiten
Onder deze thema’s hangen uiteenlopende regionale activiteiten, waar organisaties gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld:

 • educatief programma met krant over ’75 jaar vrijheid’.
 • reizende expositie ‘Kinderen van de vrijheid’ – persoonlijke verhalen van toen worden verbonden met verhalen van nu.
  reizende expositie ‘Sporen en littekens van de vrijheid’ – burgerperspectief: met verhalen en sporen van de bevrijding.
 • grensoverschrijdende route over de Tweede Wereldoorlog in de kunst en door kunstenaars.

U kunt met uw initiatief gebruik maken van de bovengenoemde activiteiten, die regionaal aangeboden worden. Ook kunt u de lokale en regionale communicatiekanalen voor 75 jaar bevrijding gebruiken voor de promotie van uw activiteit.

Zelf een activiteit organiseren

Wanneer u zelf een activiteit wilt organiseren in het kader van Samen Vrijheid Vieren, kon u hiervoor tot 1 oktober 2019 subsidie aanvragen. Momenteel is het dus niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen. Uiteraard kunt u nog wel een activiteit organiseren en aanmelden bij de gemeente.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de initiatieven:
plaats te vinden in de gemeente Aalten;

 • te zijn besproken met de werkgroep 75 jaar
 • bevrijding gemeente Aalten;
 • uitgevoerd te worden in de periode van 29 maart tot 1 juni 2020;
 • te passen binnen de kaders van de subsidieregeling.

Bij het aanvragen van een subsidie moesten organisaties aangeven op welke wijze/of:

 1. wordt bijgedragen aan (een van) de thema’s van de Achterhoek en binnen welk project deze wordt aangevraagd (een beknopte weergave van het initiatief);
 2. het project is gericht op herdenken, beseffen, beleven of vieren met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en/of 75 jaar vrijheid;
 3. er mogelijk sprake is van een relatie tussen de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar vrijheid en actuele onderwerpen;
 4. er sprake is van (grensoverschrijdende) samenwerking en/of afstemming;
 5. het project zich onderscheid ten opzichte van de reguliere herdenkings- en vieringsactiviteiten.

Verder moest een kostenbegroting (met dekkingsplan) van het initiatief bijgesloten worden. De subsidie kon aangevraagd worden via het subsidieloket van de gemeente Doetinchem.
Periode indiening subsidieaanvraag
Het aanvragen van subsidie was mogelijk in de maanden juni t/m september 2019.
In de maand oktober zijn de aanvragen verzameld en beoordeeld. Daarna ontvingen de aanvragers bericht over het subsidiebesluit.

Heeft u vragen?
De werkgroep 75 jaar bevrijding gemeente Aalten zet zich in om onze vrijheid SAMEN en met ELKAAR te vieren, binnen de gemeente Aalten. De leden van de werkgroep zijn uw vraagbaak als u een activiteit wilt organiseren en/of wilt laten samensmelten met activiteiten van anderen. De leden van de werkgroep denken met u mee en kunnen u in contact brengen met andere organisaties.
Wij zijn te bereiken via e-mail: samenvrijheidvieren@aalten.nl of telefonisch via 0543 – 49 33 33.
www.facebook.com/samenvrijheidvieren